Az Intézetről

A Budapesti Kortárs Keresztény Intézet (BKKI, angol nevén The Budapest Institute for Contemporary Christianity) a The London Institute for Contemporary Christianity mintájára, de a magyarországi körülményeket figyelembe véve szerveződik, hasonló célokkal és azonos teológiai alapon. Ez az intézet az életet átható és átfogó tanítványság képviselője, katalizátora és támogatója. Főbb céljai:

  • Inspirálni a gyülekezeteket, segítve őket, hogy missziói küldetésüket hatékonyan tölthessék be;
  • Megszólítani a magyarországi embereket bekapcsolva őket a keresztények közösségébe;
  • Képezni, felkészíteni az életet átható és átfogó tanítványságra;
  • Magas szinten képviselni az evangéliumi (evangelikál) teológiát Magyarországon (kulturális apologetika, teológiai műhelymunka);
  • Eszközöket biztosítani a keresztény szolgálat végzéséhez (disszemináció, anyagok létrehozása);
  • Munkálni az összefogást az evangéliumi alapon álló emberek, szolgálatok között.

Ez a központ: 

  • Budapesti, azaz a magyarországi viszonyokra, erre az országra és városra fókuszál. Külföldi minták alapján építkezhet, de azokat minden esetben teljes mértékben adaptálja a magyar helyzetre, és emellett törekszik arra, hogy saját agyagokat dolgozzon ki; 
  • Kortárs, tehát a mai magyar társadalmat célozza meg, mai, valós helyzetekre kínál adekvát válaszokat;
  • Keresztény, tehát egyértelmű a szellemisége, értékrendje, amelyhez méri magát, és amely alapján tájékozódik;
  • Intézet, azaz nem ad hoc jellegű társulás, nem ideiglenes fórum, hanem hosszú távú működésre létrehozott szervezet.

Kosár