Felkészülve az Ige hirdetésére

Mai világunkban égető szükség van arra, hogy az Isten Igéjét tisztán és igazán hirdessék, és hogy a keresztények mélyen gyökerezzenek a Szentírás igazságában. Ez a képzés abban segít, hogy elsajátítsuk és fejlesszük a Biblia üzenetének hiteles kifejtéséhez szükséges gyakorlati eszközöket és készségeket. Ebbe beletartozik úgy a szöveg előkészítése, mint az igehirdetés előadása és az is, hogy az igei üzenetet összekapcsoljuk a mai kultúránkkal. A tanfolyam a felkészítés mellett arra is törekszik, hogy lelki bátorítással motiválja a magyarországi igehirdetőket a fejlődésre és a kitartásra, hogy ne csak ügyes munkássá váljanak, hanem alázatos szolgává érlelődjenek, olyanokká, akiket Isten használni tud.

Itt találsz egy rövid bemutató videót, melyen David Jackman, a kurzus fő előadója beszél a tanfolyamról.

0